Center for Translational Research Sweden AB (CTR), ägarbolag till CTC Clinical Trial Consultants AB, startar ett regulatoriskt konsultbolag med fokus på läkemedel och medicinteknik. Som VD för bolaget anställs Marie Gårdmark. 

Företaget kommer att förstärkas med senior regulatorisk kompetens inom medicinteknik och farmaceutisk kvalitet (CMC).

Marie Gårdmark har en lång regulatorisk erfarenhet som avdelningschef och utredare på Läkemedelsverket och har arbetat i flera regulatoriskt strategiska roller inom läkemedelsindustrin.

– Vi är mycket glad att Marie Gårdmark med sin erfarenhet och kunskap antagit rollen som VD i det nya bolaget. Företaget kommer att utgöra en kvalificerad och viktig aktör inom det regulatoriska området. Ett bolag som kommer att hjälpa företag och forskare att navigera i ett komplext och snabbt föränderligt regulatoriskt landskap, säger Bengt Dahlström, styrelseordförande i CTR.