Genom att kunna använda moderna virtuella verktyg i kombination med en infrastruktur av egna forskningsenheter för genomförande av kliniska studier från first-in-human till fas IV, kommer CTC och ClinSmart tillsammans erbjuda en unik fullservice-lösning.

– Jag ser fram emot att vi tillsammans kan erbjuda ett unikt koncept till våra kunder, genom att kombinera CTC:s fullservicetjänster och fas I-kliniker med ClinSmart:s erfarenhet av virtuella studier och infrastruktur för studier i senare fas, säger Maria Englund, VD på ClinSmart.

CTC och ClinSmart kommer nu gemensamt att möta det ökade behovet av professionella forskningsenheter och satsa på moderna, virtuella/digitala metoder och verktyg för planering, genomförande och rapportering av kliniska studier. Detta möjliggör en snabbare tillväxt genom tillgången till flera egna forskningsenheter och en gemensam tillgång till ett större patientunderlag. I och med sammanslagningen erbjuds ett mer komplett koncept till kunderna, hela vägen från traditionella till virtuella kliniska studier.

– ClinSmart:s koncept utökar vårt erbjudande av multicenterstudier med digitala lösningar på våra egna forskningsenheter, säger Anders Millerhovf, VD på CTC.

– Vi är stolta över att vara de första i norra Europa att kombinera ny virtuell teknik med ett nätverk av kliniker som möjliggör kosteffektiva tjänster inom klinisk utveckling till Life Science-sektorn, säger Karin Meyer, VD för Center for Translational Research Sweden (CTR).

Företagssammanslagningen kommer att ske den 1:a januari 2022 och ClinSmart blir då officiellt en del av CTC.

CTC Clinical Trial Consultants

CTC grundades 2011. Sedan dess har CTC framgångsrikt genomfört över 350 industrisponsrade kliniska studier för startup-bolag och internationella läkemedels- och medicintekniska bolag. Deras track record inkluderar bland annat first-in-human, PET/MR, EPQT, drug-drug och food interaction, biosimilar, bioequivalence och bioavailabilty, new drug delivery systems, ATMP, medicintekniska produkter och fas II-studier. Idag har CTC över 80 anställda och kontor i både Uppsala och Lund.

ClinSmart Sweden

ClinSmart grundades 2020 med målet att utveckla nya, innovativa sätt att utföra kliniska studier med modern teknik. Sedan dess har de utvecklat en infrastruktur för att underlätta klinisk forskning i fas II-IV genom att erbjuda ett kostnadseffektivt genomförande av kliniska studier med flexibla lösningar och ett starkt digitalt fokus. Deras professionella forskningsenheter för multicenterstudier (SMO:er) finns i Uppsala och Stockholm.

Center for Translational Research Sweden

CTR-gruppen består av fem systerföretag som erbjuder fullservice i kliniskt utförande och hantering av studier i fas I-II, inom läkemedel-, bioteknik- och medicintekniska forskningsfält. CTR-erbjudandet inkluderar även regulatorisk rådgivning och övergripande projektstrategiplanering, DMPK och toxikologisk support, GLP-certifierad bioanalys och genomförande av studier i fas III-IV. CTR grundades 2016 och är holdingbolag till Clinical Trial Consultants, RegSmart, Lablytica, ClinSmart och Toxicology Knowledge Team.