Koncernen växer när CTC:s holdingbolag Center for  Translational  Research Sweden startar ytterligare ett bolag, ClinSmart Sweden. Företaget kommer ha starkt fokus på digitala lösningar och kommer tillsammans med CTC genomföra kliniska studier i fas II och senare.

CTC:s befintliga fullservicepaket för kliniska studier i tidig fas kommer att kompletteras med ClinSmarts digitala lösningar och kliniskt genomförande av studier i fas II och senare. ClinSmart kommer till en början att bedriva sin verksamhet på CTC:s befintliga SMO-enheter i Uppsala och Linköping men kommer inom kort att utöka verksamheten med ytterligare en klinik i Stockholm.

– ClinSmart kommer att bygga vidare på vår goda praktiska erfarenhet av virtuella prövningar och ansvara för både utveckling och implementering av digitala lösningarför att effektivisera den kliniska prövningsprocessen. Vi ser fram emot ett gott samarbete! Säger Anders Millerhovf, VD på CTC.

Därmed kommer de båda systerbolagen tillsammans kunna erbjuda ett fullständigt kliniskt program från first-in-human till fas II och vidare. CTC:s redan väletablerade verksamhetsområden Clinical Operations, Biometrics, Farmakovigilans och Clinical Research Units kommer med tiden att utökas för att kunna supportera genomförandet av fler studier. 

– Coronapandemin har belyst hur viktigt det är att nyttja moderna digitala plattformar och tekniker för att kunna nå ut till patienterna även i en situation där möjligheten till fysiska möten är starkt begränsade, säger Maria Englund, CEO på ClinSmart.

VD för ClinSmart Sweden är Maria Englund och bolaget ägs av Center for Translational Research Sweden AB (CTR). CTR-gruppen består idag av: CTC Clinical Trial Consultants, ClinSmart Sweden, RegSmart Life Science och Lablytica Life Science.