CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants har stärkt sitt partnerskap i och med avyttringen av Recipharms GLP-godkända bioanalysenhet till Center for Translational Research AB (CTR), CTC Clinical Trial Consultants Uppsalabaserade moderbolag.

Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants blev partners 2017 och lanserade ”Recipharm Pathway to Clinic”, en integrerad tjänst som erbjuder en tydlig och effektiv väg till first-in-human-studier. Recipharm erbjuder idag sina kunder formuleringsutveckling och tillverkning enligt GMP medan CTC Clinical Trial Consultants ansvarar för de tidiga, kliniska läkemedelsprövningarna (fas 0-IIa).

Det GLP-godkända bioanalyslaboratoriet fortsätter nu att utföra kunduppdrag i ett nystartat företag, Lablytica Life Science AB, till 100 % ägt av CTR.

Analystjänster kommer fortsättningsvis att erbjudas utan avbrott och med samma personal, i samma lokaler och med samma utrustning, men framför allt med samma validerade analytiska metoder. David Pekar, Head of Bioanalysis, fortsätter att leda teamet.

Maria Lundberg, VP Global Analytical Development på Recipharm, säger: ”Vi är glada att kunna tillkännage denna affär så att vi kan fokusera på att leverera ett omfattande erbjudande alltifrån läkemedelskemi till kommersiell API-tillverkning. Detta steg förbättrar Recipharms Pathway to Clinic-erbjudande, i vilket Recipharm kan fortsätta att bidra till kliniska studier genom utveckling och tillhandahållande av kliniskt prövningsmaterial. GLP-laboratoriet kommer nu att verka inom samma grupp som CTC Clinical Trial Consultants, vilket kan bidra till effektivare genomförande av kliniska studier, något som i förlängningen förbättrar våra kunders resultat.

Bengt Dahlström, CTRs styrelseordförande, säger: ”Genom att starta Lablytica som ett systerföretag till CTC Clinical Trial Consultants kan vi erbjuda ett integrerat förfarande och också vidareutveckla tjänsterna vi erbjuder våra kunder med hjälp av en erfaren personal och förstklassig utrustningen på bioanalysföretaget. Partnerskapet med Recipharm erbjuder en komplett lösning för first-in-human-projekt.”