Anders Millerhovf, CTC, och Maria Englund, ClinSmart

CTC och ClinSmart slås samman – utmanar det traditionella sättet att utföra kliniska studier


Genom att kunna använda moderna virtuella verktyg i kombination med en infrastruktur av egna forskningsenheter för genomförande av kliniska studier från first-in-human till fas IV, kommer CTC och ClinSmart tillsammans erbjuda en unik fullservice-lösning. – Jag ser fram emot att vi tillsammans kan erbjuda ett unikt koncept till våra kunder, genom att kombinera CTC:s fullservicetjänster … Continue reading CTC och ClinSmart slås samman – utmanar det traditionella sättet att utföra kliniska studier

CTR köper prekliniskt toxbolag


Center for Translational Research Sweden AB (CTR) förvärvar Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) vilket ytterligare stärker CTR-gruppen med optimerat toxikologiskt stöd. Sedan 1 april är TKT ett helägt dotterbolag till holdingbolaget CTR. Aktiviteterna på TKT fortsätter utan avbrott, med samma personal och i samma lokaler i Södertälje, Sverige. Elinor Hahne fortsätter att leda teamet … Continue reading CTR köper prekliniskt toxbolag

Karin Meyer, ny VD för CTR

Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)


CTR tillkännager att styrelsen har utsett Karin Meyer till ny verkställande direktör. Karin Meyer efterträder Mats Lindquist som varit verkställande direktör sedan starten av CTR 2016. Karin Meyer har en lång erfarenhet av ledande befattningar inom läkemedels- och biotechindustrin, god branschkännedom och en mycket god förståelse för utveckling av nya produkter inom dessa områden. Karin, … Continue reading Karin Meyer blir ny VD för Center for Translational Research Sweden AB (CTR)

ClinSmart logo

​Ökad satsning på studier i fas II


Koncernen växer när CTC:s holdingbolag Center for  Translational  Research Sweden startar ytterligare ett bolag, ClinSmart Sweden. Företaget kommer ha starkt fokus på digitala lösningar och kommer tillsammans med CTC genomföra kliniska studier i fas II och senare. CTC:s befintliga fullservicepaket för kliniska studier i tidig fas kommer att kompletteras med ClinSmarts digitala lösningar och kliniskt genomförande … Continue reading ​Ökad satsning på studier i fas II

Recipharm avyttrar bioanalysenhet till Center for Translational Research AB och stärker befintligt partnerskap med CTC Clinical Trial Consultants AB


CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants har stärkt sitt partnerskap i och med avyttringen av Recipharms GLP-godkända bioanalysenhet till Center for Translational Research AB (CTR), CTC Clinical Trial Consultants Uppsalabaserade moderbolag. Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants blev partners 2017 och lanserade ”Recipharm Pathway to Clinic”, en integrerad tjänst … Continue reading Recipharm avyttrar bioanalysenhet till Center for Translational Research AB och stärker befintligt partnerskap med CTC Clinical Trial Consultants AB

Marie Gårdmark, VD RegSmart

Center for Translational Research etablerar ett regulatoriskt bolag


Center for Translational Research Sweden AB (CTR), ägarbolag till CTC Clinical Trial Consultants AB, startar ett regulatoriskt konsultbolag med fokus på läkemedel och medicinteknik. Som VD för bolaget anställs Marie Gårdmark.  Företaget kommer att förstärkas med senior regulatorisk kompetens inom medicinteknik och farmaceutisk kvalitet (CMC). Marie Gårdmark har en lång regulatorisk erfarenhet som avdelningschef och utredare på … Continue reading Center for Translational Research etablerar ett regulatoriskt bolag