Recipharm avyttrar bioanalysenhet till Center for Translational Research AB och stärker befintligt partnerskap med CTC Clinical Trial Consultants AB


CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants har stärkt sitt partnerskap i och med avyttringen av Recipharms GLP-godkända bioanalysenhet till Center for Translational Research AB (CTR), CTC Clinical Trial Consultants Uppsalabaserade moderbolag. Recipharm och CTC Clinical Trial Consultants blev partners 2017 och lanserade ”Recipharm Pathway to Clinic”, en integrerad tjänst … Continue reading Recipharm avyttrar bioanalysenhet till Center for Translational Research AB och stärker befintligt partnerskap med CTC Clinical Trial Consultants AB

Marie Gårdmark, VD RegSmart

Center for Translational Research etablerar ett regulatoriskt bolag


Center for Translational Research Sweden AB (CTR), ägarbolag till CTC Clinical Trial Consultants AB, startar ett regulatoriskt konsultbolag med fokus på läkemedel och medicinteknik. Som VD för bolaget anställs Marie Gårdmark.  Företaget kommer att förstärkas med senior regulatorisk kompetens inom medicinteknik och farmaceutisk kvalitet (CMC). Marie Gårdmark har en lång regulatorisk erfarenhet som avdelningschef och utredare på … Continue reading Center for Translational Research etablerar ett regulatoriskt bolag