News and Press Releases

CTR launches podcast together with SwedenBIO

CTR launches podcast together with SwedenBIO

The first episode of the podcast Idé till patient (Idea to patient) will be released on April 12. The podcast series is a co-production between the companies within the CTR-group and SwedenBIO. The series comprises six episodes where invited guests...

read more...
RegFile is now in operation

RegFile is now in operation

Earlier this year, Center for Translational Research (CTR) revealed the establishment of a new regulatory company, RegFile AB, complementing RegSmart in its services. RegFile, led by CEO Maria Santesson, is now ready to start providing regulatory...

read more...
CTR köper prekliniskt toxbolag

CTR köper prekliniskt toxbolag

Center for Translational Research Sweden AB (CTR) förvärvar Toxicology Knowledge Team Sweden AB (TKT) vilket ytterligare stärker CTR-gruppen med optimerat toxikologiskt stöd. Sedan 1 april är TKT ett helägt dotterbolag till holdingbolaget CTR....

read more...
​Ökad satsning på studier i fas II

​Ökad satsning på studier i fas II

Koncernen växer när CTC:s holdingbolag Center for  Translational  Research Sweden startar ytterligare ett bolag, ClinSmart Sweden. Företaget kommer ha starkt fokus på digitala lösningar och kommer tillsammans med CTC genomföra kliniska studier i...

read more...